Školenie školiteľov Školenie školiteľov
Termín: 15.09 – 18.09.2016 Miesto: Penzión Zelený breh, Sigord pri Prešove Školenie bolo zamerané na prípravu kvalitných školiteľov pre oblasť neformá ...
Školenie školiteľov
Školenie lektorov pre informačno-aktivizačná kampaň  “Aktiv(iz)uj sa 2x!” Školenie lektorov pre informačno-aktivizačná kampaň “Aktiv(iz)uj sa 2x!”
Miesto: Spišská Sobota, Penzión Apropo Dátum: 11.08. – 14.08.2016 Školenie bolo zamerané na prípravu kvalitných lektorov pre informačno-aktivizačnú ka ...
Školenie lektorov pre informačno-aktivizačná kampaň “Aktiv(iz)uj sa 2x!”
Vzdelávali sme lídrov krajských rád mládeže Vzdelávali sme lídrov krajských rád mládeže
Tréning bol zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií zástupcov krajských rád mládeže, potrebných na obhajovanie a presadzovanie záujmov mládeže na kra ...
Vzdelávali sme lídrov krajských rád mládeže
Školenie lektorov informačno-aktivizačnej kampane “Aktiv(iz)uj sa 2x!”-pozvánka Školenie lektorov informačno-aktivizačnej kampane “Aktiv(iz)uj sa 2x!”-pozvánka
Asociácia krajských rád mládeže- AKRAM pozýva na školenie lektorov informačno-aktivizačnej kampane  “Aktiv(iz)uj sa 2x! Miesto: Spišská Sobota, ...
Školenie lektorov informačno-aktivizačnej kampane “Aktiv(iz)uj sa 2x!”-pozvánka
Prvé pracovné stretnutie expertných pracovných skupín k tvorbe návrhov legislatívnych zmien v oblasti participácie mládeže Prvé pracovné stretnutie expertných pracovných skupín k tvorbe návrhov legislatívnych zmien v oblasti participácie mládeže
Prvé pracovné stretnutie máme úspešne za sebou. Zástupcovia z radov expertov sa stretli v Prešove, 30.06.2016.     ...
Prvé pracovné stretnutie expertných pracovných skupín k tvorbe návrhov legislatívnych zmien v oblasti participácie mládeže
„Lídri krajských rád mládeže“- pozvánka „Lídri krajských rád mládeže“- pozvánka
Pozývame na tréning „Lídri krajských rád mládeže“, ktorý sa uskutoční 22.07 – 24.07.2016, Penzión Zelený breh, Sigord pri Prešove. Vzdelávací tréning ...
„Lídri krajských rád mládeže“- pozvánka
Školenia školiteľov mestských mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže Školenia školiteľov mestských mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže
Asociácie krajských rád mládeže hľadáme účastníkov Školenia školiteľov mestských mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže v rámci projektu „Ak ...
Školenia školiteľov mestských mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže
Experti  k tvorbe návrhov legislatívnych zmien v oblasti participácie mládeže Experti k tvorbe návrhov legislatívnych zmien v oblasti participácie mládeže
Asociácie krajských rád mládeže na obsadenie pozícií expertov pracovnej skupiny k tvorbe návrhov legislatívnych zmien v oblasti participácie mládeže. ...
Experti k tvorbe návrhov legislatívnych zmien v oblasti participácie mládeže
Štruktúrovaný dialóg v Turčianskych Tepliciach Štruktúrovaný dialóg v Turčianskych Tepliciach
Mladým ľuďom  z Turčianskych Teplíc  záleží na svojom meste. Aktivita realizovaná s finančnou podporou z programu Erasmus +, pod organizáciou Asociáci ...
Štruktúrovaný dialóg v Turčianskych Tepliciach
Aktivizácia mladých ľudí v Žilinskom kraji Aktivizácia mladých ľudí v Žilinskom kraji
Rada mládeže Žilinského kraja zrealizovala v Žilinskom kraji 43 krátkodobých vzdelávacích aktivít pre stredoškolákov a žiakov druhého stupňa základnýc ...
Aktivizácia mladých ľudí v Žilinskom kraji
Poslanie
Poslanie
Naším poslaním je združovať a zastupovať na národnej a medzinárodnej úrovni krajské rady mládeže za účelom podpory a skvalitnenia ich činnosti, zároveň vytvárať priestor na vzájomnú výmenu skúseností.
Prostredníctvom krajských rád mládeže zastupovať na národnej aj medzinárodnej úrovni aj neorganizovanú mládež a maximalizovať jej schopnosť sebarealizácie.
Hlavné ciele
Hlavné ciele
* tvorba podmienok a výmena príkladov dobrej praxe pre spoluprácu krajských rád mládeže
* obhajovanie a zastupovanie záujmov detí a mládeže v samosprávnych krajoch
* prezentácia činnosti krajských rád mládeže
* spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy a zahraničím
* zabezpečovanie servisu pre krajské rady mládeže predovšetkým v oblasti vzdelávania, informačných a poradenských služieb, publikačná činnosť a pod.
* realizácia výskumných a prieskumných aktivít v oblasti práce s deťmi a mládežou, spracovávanie databáz
* zapájanie sa do celoslovenských a zahraničných projektov a kampaní s dosahom na deti a mládež
* aktívna spolupráca pri príprave legislatívy a dokumentov týkajúcich sa práce s deťmi a mládežou
Orgány združenia
Orgány združenia
Valné zhromaždenie
(všetci členovia združenia)
Správna rada
(predsedovia krajských rád mládeže)
Predseda Správnej rady – Tibor Iró
Dozorná rada

Podporujú nás